MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Wsparcie szkół obszaru BOF w związku z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

Link do źródła zdjęcia

Infrastruktura edukacyjna

Wsparcie szkół obszaru BOF w związku z ograniczaniem skutków pandemii COVID-19

Wnioskodawca

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

Okres realizacji projektu

17.11.2020 - 30.09.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%