MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Michałkowo (budowa przedszkola)

Link do źródła zdjęcia

Infrastruktura edukacyjna | Przedsiębiorczość i innowacje

Michałkowo (budowa przedszkola)

Wnioskodawca

Sorbus Jakub Gryko

Fundusz

RPOWP EFS

Poddziałanie

3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Okres realizacji projektu

01.07.2020 - 30.06.2022

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%