MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Budowa Hotelu Nowodwory

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje | Turystyka i rekreacja

Budowa Hotelu Nowodwory

Wnioskodawca

Iwona Morzy usługi Budowlane Hotelarstwo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

3.2.2 MŚP

Okres realizacji projektu

01.01.2010 - 25.10.2012

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%