MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie

Link do źródła zdjęcia

Rewitalizacja

Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR (LGD)

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.06.2020 - 30.09.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%