MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Rewitalizacja kortów tenisowych w Gminie Wasilków.

Link do źródła zdjęcia

Rewitalizacja

Rewitalizacja kortów tenisowych w Gminie Wasilków.

Wnioskodawca

Gmina Wasilków

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

12.10.2020-30.12.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%