MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Wniosek na założenie działalności gospodarczej

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Wniosek na założenie działalności gospodarczej

Wnioskodawca

SAME BOKI Wojciech Sasinowski

Fundusz

PUP w Białymstoku

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

4/3/2021

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%