MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Utworzenie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn.

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Utworzenie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn.

Wnioskodawca

Gmina Szczuczyn

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa - inkubatory przedsiębiorczości

Okres realizacji projektu

30.09.2020 - 30.09.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%