MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa ATM GRAND TOMASZ SAWICKI na rynki zagraniczne (Hiszpania, Francja)

Link do źródła zdjęcia

Przedsiębiorczość i innowacje

Przygotowanie do internacjonalizacji przedsiębiorstwa ATM GRAND TOMASZ SAWICKI na rynki zagraniczne (Hiszpania, Francja)

Wnioskodawca

ATM GRAND Tomasz Sawicki

Fundusz

PO Polska Wschodnia

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.03.2021 - 31.12.2022

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%