MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

08.02.2019 - 30.09.2023

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%