MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce

Wnioskodawca

Powiat Białostocki - DPS w Jałówce

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.03.2019 - 30.11.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%