MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne gminy Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

26.03.2019 - 31.12.2020 

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%