MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Wnioskodawca

GOK w Michałowie

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

01.06.2020-30.11.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%