MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Montaż instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Wasilków

Wnioskodawca

Gmina Wasilków

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

31.05.2019 - 31.12.2020

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%