MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Energia słoneczna w Gminie Michałowo

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska

Energia słoneczna w Gminie Michałowo

Wnioskodawca

Gmina Michałowo

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.03.2021-31.08.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%