MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej 830,80 kW w Szczuczynie

Link do źródła zdjęcia

OZE i Ochrona środowiska | Przedsiębiorczość i innowacje

Budowa elektrowni słonecznej o łącznej mocy elektrycznej 830,80 kW w Szczuczynie

Wnioskodawca

3SPARE Sp. z o.o.

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

Brak

Okres realizacji projektu

15.04.2020 - 30.09.2020

Typ beneficjenta

Prywatna firma

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%