MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczy

Link do źródła zdjęcia

Ochrona zdrowia

Poprawa jakości i dostępności usług zdrowotnych w obszarze chorób psychicznych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w SPP ZOZ w Choroszczy

Wnioskodawca

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Fundusz

Podlaski Urząd Wojewódzki

Poddziałanie

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%