MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

BUDOWA I DOPOSAŻENIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PODODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORAZ OAIT W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Link do źródła zdjęcia

Ochrona zdrowia

BUDOWA I DOPOSAŻENIE PRACOWNI REZONANSU MAGNETYCZNEGO WRAZ Z DOPOSAŻENIEM PODODDZIAŁU CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ ORAZ OAIT W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Wnioskodawca

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckim

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Okres realizacji projektu

01.07.2021 - 20.09.2022

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%