MS prime logo transparentBackground
MCN consulting logo

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE SŁONECZNE W WASILKOWIE – ROZBUDOWA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEGO

Link do źródła zdjęcia

Infrastruktura edukacyjna

NOWOCZESNE PRZEDSZKOLE SŁONECZNE W WASILKOWIE – ROZBUDOWA W RAMACH PROJEKTU ZINTEGROWANEGO

Wnioskodawca

Gmina Wasilków

Fundusz

RPOWP EFRR

Poddziałanie

8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze BOF

Okres realizacji projektu

01.04.2020 - 30.09.2021

Typ beneficjenta

JST

  • Koszty całkowite 0% 0%
  • Koszty kwalifikowalne 0% 0%
  • Kwota dofinansowania 0% 0%